Tisková zpráva

Divize sítí společnosti Nokia a společnosti Siemens sloučí své aktivity související s poskytováním komunikačních služeb

Nový vedoucí poskytovatel v oblasti konvergence fixních a mobilních sítí

  • Společnosti Nokia a Siemens vytváří novou společnost s názvem Nokia Siemens Networks s předběžnými výnosy za kalendářní rok 2005 ve výši asi 15,8 mld. eur.
  • Společný podnik s 50% účastí obou firem se bude skládat ze síťové divize společnosti Nokia (Networks Business Group) a provozní činnosti společnosti Siemens jako operátora pevných i mobilních sítí.
  • Široké výhody z rozsahu, vedoucí portfolio tzv. čtyřrozměrných (quadruple play) produktů a celosvětová přítomnost.
  • Tržní síla a vedoucí postavení v oblasti konvergence fixních a mobilních sítí.
  • Odhadované nákladové synergie ve výši asi 1,5 mld. eur ročně do r. 2010.
  • Generálním ředitelem se stane Simon Beresford-Wylie a finančním ředitelem Peter Schönhofer.

Společnosti Nokia a Siemens dnes oznámily, že hodlají sloučit síťovou divizi společnosti Nokia (Network Business Group) a provozní činnosti společnosti Siemens jako operátora do nové společnosti s názvem Nokia Siemens Networks. Společný podnik s 50% účastí obou firem vytvoří vedoucí globální společnost se silnou pozicí v důležitých růstových segmentech infrastruktury a v službách fixních i mobilních sítí.

Společný podnik má všechny předpoklady k tomu, aby díky svému rozsahu a globálnímu dosahu zaujal vedoucí postavení ve vývoji a implementaci produktů a služeb, jež budou přinášet výnosy a úspory nákladů. Nokia Siemens Networks bude mít jeden z nejlepších výzkumných a vývojových týmů na světě a možnost investovat do další generace platforem fixních i mobilních produktů a služeb. Nová společnost bude mít schopnost konvergence fixních a mobilních sítí na světové úrovni, vzájemně se doplňující globální zákaznickou základnu, hluboce zakořeněnou přítomnost na rozvinutých i rozvíjejících se trzích a jednu z  největších a nezkušenějších servisních organizací v daném odvětví.

Věříme, že partnerství se společností Siemens je tou nejefektivnější cestou, jak vybudovat rozsáhlé a široké portfolio produktů nezbytné k zajištění naší konkurenceschopnosti na globální úrovni a k vytváření hodnoty našim akcionářům,“ uvedl Olli-Pekka Kallasvuo, generální ředitel společnosti Nokia. „Komunikační odvětví vykazuje sbíhavé tendence a silná a nezávislá společnost jako Nokia Siemens Networks bude mít ideální výchozí postavení k tomu, aby pomáhala zákazníkům snižovat náklady a zvyšovat výnosy a zároveň zvládat výzvy konvergentních technologií.“ Olli-Pekka Kallasvuo bude v Nokia Siemens Networks předsedou správní rady.

Společný podnik je důležitým krokem k významnému posílení naší pozice na trhu a umožní nám nabízet zákazníkům ty nejlepší vyspělé konvergentní technologie a služby,“ řekl Klaus Kleinfeld, generální ředitel společnosti Siemens. „Tímto spojením vznikne v odvětví přední hráč s bezprostřední silou, skvělým růstovým potenciálem a výborným výchozím postavením pro zlepšování budoucích zisků.

Silný hráč s rozsáhlým a mohutným konvergenčním portfoliem

Na základě výsledků za kalendářní rok 2005 dosahovaly předběžné roční výnosy společného podniku asi 15,8 mld. eur a dle předpokladů by společnost měla zahájit provoz se 60 tisíci zaměstnanců. Na základě současných údajů o tržním podílu se bude jednat o druhou největší firmu v oblasti mobilní infrastruktury, druhou v oblasti služeb, třetí v oblasti fixní infrastruktury a třetí největší na celkovém trhu telekomunikační infrastruktury.

Společnost Nokia Siemens Networks bude moci svým zákazníkům z řad operátorů nabízet komplexní portfolio produktů fixních a mobilních sítí, podporované kompletním sortimentem odborných služeb. Portfolio společnosti bude zahrnovat konvergentní produkty sítě nové generace, např. IMS, přístup 2G GSM/EDGE, přístup 3G WCDMA/HSDPA, rozsáhlé mobilní jádro, fixní širokopásmové služby, přepravní služby, IPTV, LTE, WiMAX a nízkonákladové mobilní hlasové produkty ušité na míru operátorům na nově se rozvíjejících trzích.

Rozsáhlé synergické přínosy
Odhadované nákladové synergie ve výši asi 1,5 mld. eur ročně do r. 2010 by dle předpokladů měly primárně vyplývat z odstranění zdvojených funkcí, konsolidace a lepšího využití prodejních a marketingových struktur, snížení režijních nákladů, přínosů ze sloučení zdrojů a vyšší efektivity výzkumu a vývoje.

Podstatná část uvedených synergických efektů by dle očekávání měla být realizována v prvních dvou letech. Tyto změny by měly v příštích čtyřech letech vést k úpravě počtů zaměstnanců v rozsahu deseti až patnácti procent z původního společného základu cca 60 000 zaměstnanců. Podrobné odhady snižování počtu zaměstnanců budou provedeny v rámci plánovacího procesu integrace a po nezbytných konzultacích se zástupci zaměstnanců.

Jak Nokia, tak Siemens očekávají, že se partnerství odrazí v jejich zisku na akcii (EPS), jenž by měl předběžně bez restrukturalizačních nákladů růst do konce r. 2007 při předpokládané uzávěrce k 1.1.2007.

Globální působnost a vedení
Společnost Nokia Siemens bude mít provozní sídlo ve velkoměstské aglomeraci Helsinek ve Finsku a silné regionální ředitelství v německém Mnichově, kde budou mít sídlo tři z budoucích pěti divizí nové společnosti.

Ihned po uzavření fúze převezme funkci generálního ředitele Simon Beresford-Wylie, současný viceprezident a ředitel divize sítí společnosti Nokia. „V bezpříkladném období plném změn v našem oboru společnost Nokia Siemens Networks spojuje dohromady dva nejlepší kolektivy komunikačního odvětví,“ uvedl Simon Beresford-Wylie. „Znám sílu pracovního týmu společnosti Nokia a hluboce si cením kvality a ducha pracovníků ze společnosti Siemens. Společně budou týmy společností Nokia a Siemens v daném odvětví výraznou silou, která nám pomůže naplňovat budoucí cíle, jimiž jsou zajištění nepřekonatelné spokojenosti zákazníků a pozice nesporné jedničky v celém odvětví.“ Kromě Simona Beresforda-Wylieho lze ještě zmínit, že místo finančního ředitele zaujme Peter Schönhofer. Schönhofer je v současnosti členem představenstva rakouské společnosti Siemens AG Austria.

Očekává se, že transakce bude dokončena do 1. ledna 2007. Zároveň transakce podléhá běžnému schvalovacímu procesu ze strany regulátora, splnění standardních podmínek uzavření transakce a dohodě o počtu podrobných realizačních kroků. Po uzávěrce budou finanční výsledky společnosti Nokia Siemens Networks konsolidovány společností Nokia a vyúčtovány jako vlastní jmění společností Siemens.

Informace k dnešní tiskové konferenci
Společnosti Nokia a Siemens dnes v pondělí 19. června 2006 v 11:00 středoevropského času v Hotelu Intercontinental, Wilhelm-Leuschner Strasse 43, 60329 Frankfurt nad Mohanem pořádají tiskovou konferenci. Tato tisková konference bude přenášena prostřednictvím webu na www.nokia.com/press/pressconference19062006 a www.siemens.com/press.

O společnosti Siemens Společnost Siemens (Berlín a Mnichov) je společnost s vedoucím světovým postavením v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Společnost zaměstnává zhruba 461 000 zaměstnanců, kteří se podílejí na vývoji a výrobě výrobků, zpracování projektů a instalaci komplexních systémů a projektů, a široké řadě služeb uzpůsobených na míru konkrétním požadavkům. Společnost Siemens přináší inovační technologie a komplexní know-how, ze kterého těží zákazníci ve 190 zemích. Tato společnost, která byla založena již před 155 lety, se zaměřuje na oblasti informačních a komunikačních technologií, odvětví automatizace a řízení, energetiku, dopravu, zdravotnictví a osvětlení. Za fiskální rok 2005 (ke 30. září), společnost Siemens dosáhla obratu ze své obchodní činnosti 75,4 miliard euro a čistého příjmu 3,058 miliardy euro.

Další informace naleznete na internetu na: www.siemens.com

O společnosti Nokia Nokia je světový leader v mobilních komunikacích a iniciátor růstu celého odvětví. Nokia spojuje lidi po celém světě díky inovativním a uživatelsky příjemným výrobkům. Jde o mobilní telefony a multimediální přístroje pro poslech hudby, pořizování a zpracování fotografií, hraní her, poslech a sledování médií a zařízení pro využití v práci. Nokia také nabízí vybavení, řešení a služby pro operátory a firemní klientelu.

Více o společnosti Nokia se můžete dozvědět na stránkách www.nokia.com.

Výhledová sdělení
Součástí této zprávy jsou „výhledová sdělení a informace, které nejsou historickými skutečnostmi. Tato prohlášení vycházejí ze současných předpokladů vedení společností Nokia a Siemens, přirozeně závisejí na nepředvídatelných okolnostech a změnách okolností. Tato zpráva obsahuje, s výjimkou historických skutečností, výhledová sdělení o očekávaném časovém horizontu a rozsahu fúze obchodní činnosti poskytovatele komunikačních služeb společností Nokia a Siemens, očekávaném růstovém potenciálu a zvýšení příjmů, očekávané míře ziskovosti, zdrojích, načasování a míře očekávaných nákladů spojených se sloučením, vedení a řízení a postavení na trhu, budoucím produktovém portfoliu, geografickém pokrytí a zákaznické základně, budoucích investicích do technologií a služeb a veškerých dalších prohlášeních v této zprávě. Mezi výhledová sdělení patří zejména, prohlášení, které obvykle obsahují slova jako „domnívat se“, „očekávat“, „předpokládat“, „předvídat“, „cíl“, „odhadovat“, „navržený“, „plány“, „bude nebo slova podobného významu“. Ze své podstaty tato výhledová sdělení zahrnují riziko a nejistotu, protože jsou spojeny s určitými okolnostmi a závisejí na skutečnostech, k nimž dojde v budoucnosti. Existuje řada faktorů, v jejichž důsledku by se vlastní výsledky a události mohly podstatně lišit od očekávaných událostí nebo událostí naznačených v těchto výhledových sděleních. Mezi tyto faktory zejména patří splnění podmínek fúze a uzavření této obchodní transakce, a schopnost společností Nokia a Siemens úspěšně integrovat svou obchodní činnost a zaměstnance obchodní činnosti poskytovatele komunikačních služeb, jakož i další faktory, které například souvisejí s vývojem odvětví mobilních komunikací, změnami technologie a schopnosti vyvinout nebo jinak získat složité technologie, které vyžaduje trh, právoplatně včas a úspěšně komerčně využívat nové vyspělé produkty a řešení, intenzita hospodářské soutěže a další různé faktory. Podrobnější informace o některých z těchto faktorů naleznete v podáních společností Nokia a Siemens ke Komisi pro cenné papíry, které jsou k dispozici na jejich příslušných webových stránkách, www.nokia.com a www.siemens.com, a na webu Komise pro cenné papíry, www.sec.gov. Další neznámé a nepředvídatelné faktory nebo nezbytné předpoklady, které se následně projeví jako nesprávné by mohly způsobit, že se vlastní výsledky budou podstatně lišit od výsledků předpokládaných ve výhledových sděleních. Společnosti Nokia ani společnost Siemens se, s výjimkou případů, kde to vyžaduje zákon, nijak nezavazují veřejně aktualizovat nebo revidovat výhledová sdělení, a to jak v důsledku nových informací, budoucích nebo jiných událostí. Kromě „výhledových sdělení, tato zpráva rovněž obsahuje určitá slovní spojení jako „společný podnik“, „partnerství“ nebo slova podobného významu, které popisují novou společnost, nebo nové společnosti vzniklé v důsledku fúze. Tato slova jsou v této zprávě používána v obecném a běžném jazykovém významu a nenaznačují, ani není jejich cílem naznačovat, konkrétní právní, daňový, účetní nebo jiným zákonný nebo oficiální standardně definovaný termín nebo význam.

zdroj:tiskové zprávy Nokia

></div>

<a name= Komentáře jsou prozatím uzavřeny, jestli chcete něco říct, zeptat se nebo tak.. použijte v levém menu odkaz "kontakt" a pošlete soukromou zprávu.